Versió Beta
Mapa web | Informació sobre la web | Contacte
 El Casinet
Ens trobem a: Pàgina principal > El casinet
  • disminuir tamany texte
  • augmentar tamany texte
  • versi imprimible
  • versio accesible

Índex general

Salutació de la junta


La web del Casinet!

Una vegada més el Centre Recreatiu L'Aliança vol oferir als seus socis i simpatitzants una eina més que nosaltres entenem més com d'apropament a la nostra gent que de comunicació general i que volem serveixi per gaudir, tots junts, de tots nosaltres.

Si en els més de vuitanta cinc anys, transcorreguts des de la fundació del Centre L'Aliança", la voluntat del Centre ha estat la de millora de la vida social, cultural i recreativa de Vilassar de Dalt, ara amb les noves tecnologies volem que això pugui ser compartir per tothom.

I això com es tradueix?. Bé oferint-vos aquesta eina dinàmica que us permetrà conèixer de primícia les últimes novetats, la història del Centre i els seus assoliments o bé respondre als vostres dubtes o neguits.

Estem convençuts que tots els que la gaudiran voldran formar part d'un grup molt "exclusiu" per nosaltres com és el de ser socis del Centre, donada l'activitat frenètica (balls i festes socials, classes de ball, exposicions, cant coral, cinema, etc..) que es desenvolupa en el Casinet, però si no fos així no dubteu en venir ja que la benvinguda que rebreu us farà pensar que esteu a casa vostra.

Ja només ens queda dir-vos que gaudiu d'ella i que tingueu en ella un aparador per les vostres inquietuts fins l'extrem de participar-hi activament.

La junta directiva del Centre.

[ Tornar al índex ]


Què ens defineix


ENTRETENIMENT

LÚDICCOMPROMÍS

AMISTAT.

SERVEI.

INTERÈS.

NOVETAT.

ENTUSIASME.

TREBALL

[ Tornar al índex ]HistòriaEl dia 6 de Juny de 1921, fou fundat el CERCLE MUTUALISTA L'ALIANÇA, compost per una vintena de socis fundadors, provinents també d'altres Mutualitats.

En principi la Societat fou agrupada en una sencilla casa del carrer Canuda, número 5 (avui Anselm Clavé), on amb el caràcter de Sala de Cafè s'hi reuniren els socis diàriament, comprometent-se correlativament a servir les taules per als mateixos afiliats, fins que passats dos anys, mitjançant una administració i economia sòlida de principi, i ajudats per entitats hipotecàries més l'aportació individual de cada un d'ells equivalent a cent pessetes (que foren sufragades gratuïtament), es responsabilitzaren amb la compra de tres solars dedicats a hortes i emplaçats al carrer Manuel Moreno i Churruca números, 5, 7 i 9, que és on ubica des d'aleshores el típicament anomenat CASINET,format en les esmentades terres sota escriptura legal i notarial de compra.

Al voltant de 1920, un nombre important de socis abandonaren l'Estrella i, junt amb alguns procedentes de la Massa, formaren el Cercle Mutualista l'Aliança. A part qüestions ideològiques, sembla ser que hi hagué discussió arran de la incorporació de so al cinema. Al principi la nova entitat s'instal·là en una casa del carrer de l'Hospital (actual estanc de dalt). Al començament no fou una entitat de mutu auxili, però no trigà gaire a adoptar aquesta forma. Entre els fundadors podem comptar-hi en Joan Colomer, en Jeroni Prats, en Francesc i en Llorenç Artigas, en Jaume Ferrer, l'Esteve Pujol, en Pau Cuquet... Normalment sempre ha comptat amb uns cent cinquanta socis. Més endavant adquiriren la casa i els horts de can Sinent, on avui hi ha l'estatge social.

L'any 1931 feien les obres del cinema i del cafè. Després de la Guerra Civil, uns quants coristes de l 'Estrella, quan fou dissolta aquesta entitat, hi constituïren la Coral de l'Aliança.

[ Tornar a l'índex ]

Els nostres objectius


Tot centre social, cultural i recreatiu, com és el nostre, parteix de dues línies de "treball" paral·leles; una d'ideològica i una altra de programàtica.

La línia programàtica és, sempre, una voluntat de l'equip directiu de tot centre en un moment donat, per tal de desenvolupar aquelles activitats i objectius que es varen preveure com a necessàries per aquest equip directiu en el seu inici de mandat, mentre que la línia, diguem-ne, ideològica era, i és!, més important, per nosaltres ja que reflecteix la voluntat generalitzadora del Centre i no de les persones que el dirigeixen i d'aquí el eslògan "El casinet. De tots i per a tots".

Crèiem que un lloc com el Casinet que, no ens oblidem, neix d'un cercle mutualista basat en l'associacionisme polític, esportiu, musical, etc. (les anomenades societats d'esbarjo popular de la primera meitat del segle passat) ha de ser un lloc obert a tothom que vulgui per estar amb nosaltres.

No es tracta d'idees innovadores ni estranyes a la oïda de la major part de vosaltres ja que en els darrers anys s'està produint, en la nostra societat, un canvi en les dinàmiques socials, culturals, econòmiques i polítiques que han originat un renaixement de l'associacionisme (ONG, etc.) ja que amb unes institucions governamentals incapaces per si soles d'augmentar el sentiment de pertinença urbana, de consciència cívica, de reforçament cultural o d'identitat nacional, l'associacionisme, esdevé un excel·lent portador i generador de valors socials (com la igualtat, la justícia o la solidaritat) i contribueix a donar veu i projecció pública als interessos i demandes dels col·lectius envers l'administració.

La participació, el compromís, la solidaritat, la integració, l'enfortiment de la identitat col·lectiva, la capacitat d'establir consensos, la tolerància, etc., són virtuts que es posen de manifest en fer-se realitat el fet associatiu i són aquelles que sempre han definit el Casinet.

Pel que fa a la línia programàtica de la Junta directiva, aquesta també es basa en dos "pals de paller", el primer anomenat Marc d'actuacions per l'adequació del Centre a les demandes del segle XXI, i el segon, i no menys important pel funcionament intern del Centre ja que en ell es traduïa la resta (ideari + programa) que era el nostre Organigrama si bé aquest no té una traducció externa a la pròpia Junta.

I quin és el Marc d'actuacions per l'adequació del Centre a les demandes del segle XXI?, doncs bé, per un costat totes aquelles que resolguin les mancances actuals amb un dimensionat correcte de la sala de ball i una adequació dels seus annexes; el dèficit important d'aparcament en les rodalies i en general de la millora en el funcionament actual de totes les àrees de treball (els balls de dissabte i diumenge, les festes socials, la coral, l'escola de ball, etc.) i, per l'altra banda, la creació de noves iniciatives com poden ser la potenciació de l'escola de ball (amb la consolidació de les classes actuals (balls de saló, sevillanes, country, salsa i clàssic espanyol) i la proposta de nous cursets (tango argentí, lindy hop, balls africans, funky, hip-hop, etc.) així com el perfeccionament tècnic dins o fora dels grups de classe (intensius, tallers infantils, etc.) com la introducció al ball de competició i la organització de competicions amateurs (team match, etc.); la difusió i promoció de la dimensió social, cultural i solidària del Centre amb la creació del Museu del Centre i d'altres espais complementaris; la incorporació de noves iniciatives recreatives i socials (tardes de cinema, música en viu, karaoke, etc.) o l'obertura del Centre al poble amb espais oberts a grups musicals propis.

Així, doncs els nostres objectius com a Centre són clars, per una banda potenciar l'ideari del Centre amb la participació, el compromís, la solidaritat, la integració de tothom en aquest i fer realitat dia a dia el pensament del "Casinet de tots per a tots" i, per una altra banda, el compliment de totes aquelles prioritats que es varen plantejar per adequar el Centre a les necessitats del segle XXI.

[ Tornar al índex ]

Quadre Presidents


 

[ Tornar al índex ]Fotografia d'època

Propietat del Casinet

Vilassar de Dalt

[ Tornar al índex ]

Junta directiva, col·laboradors i defensor del soci actuals

Joan Fdez. Moya
President

Manel Pérez Fernández
Tresorer

Enrique Vilarrasa Solves
Secretari

José López Ibáñez
Vocal

Juanjo Fernández Lozano
Vocal

Lola Del Arca Guerrero
Vocal

Manel Brun Llobera
Vocal

Lourdes Martí Julia
Vocal

Antonio Quesada Díaz
Vocal


Antonio Tomás Piñol
Defensor del soci


·

Antonio Sánchez Benítez
Col·laborador

[ Tornar al índex ]


 

Accessibilitat | Correu de contacte | Preguntes freqüents | Avís legal | Crèdits

CSS Vàlid! Valid XHTML 1.0 Transitional doble A

© Centre Recreatiu l'Aliança

C/ Manuel Moreno 15 (08339) - Vilassar de Dalt (Barcelona) Telf: 93.753.03.72